Menu Zavřeno

Interim management

Interim Management je působení manažera z externích zdrojů na předem dohodnutou dobu s předem zadanými úkoly a cíli.

Moderní společnosti si uvědomují, že mnoho projektů má poměrně krátkého trvání a firma nedisponuje pro jejich splnění manažerským potenciálem. Není tedy zcela výhodné pro takovéto projekty nabírat další manažery do stávající organizační struktury natrvalo, ale raději poptat zkušeného manažera pouze na určitou dobu.

Interim manager je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

Za původ moderního interim managementu považujeme Nizozemí v 70. letech, kdy docházelo v Nizozemí z důvodu dlouhých výpovědních lhůt k masovému najímání manažerů na dobu dočasnou a konkrétní úkoly. V 80. letech se v západní Evropě Interim Management byl již zcela běžným nástrojem zajištění dočasně chybějících lidských zdrojů s manažerskými zkušenostmi a expertními znalostmi. V USA a Austrálii je Interim Management zcela běžným modelem řízení organizací.

Pro Českou Republiku je Interim management poměrně novou oblastí, která si teprve začíná získávat svou důvěru v řadě společností. S ohledem na stále se měnící ekonomické podmínky a obchodní modely nabývá Interim Management na významu. Interim Management lze použít téměř ve všech oblastech a na řízení všech úkolů. V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že Interim Management využívají firmy zejména při:  

  • změnách v krátkém časovém horizontu – jde zejména o krizové či transformační řízení
  • implementaci projektů – Interim Manager je obvykle mimo organizační strukturu a jeho pozice po zavedení projektu zaniká 
  • substituce – dočasně uvolněná pozice je obsazena Interim Managerem do doby, než si klient najde či vytrénuje vhodného kandidáta.

Všeobecně lze říci, že nákupem služeb Interim Managementu mohou klienti vyřešit svůj problém z hlediska času, i kvality. Mnohdy klient nemá ve svých řadách člověka odpovídajícich kvalit, znalostí a dovedností a hledání tohoto člověka na trhu práce je věcí zdlouhavou a s nejistým výsledkem. Klient navíc získá nezaujatý pohled na danou problematiku, nové nápady a znalosti. Což v konečném důsledku může mít pozitivní vliv napříč celou organizační strukturou klienta.

Líbí se Vám naše stránky? Podpořte nás.